Cennik badań diagnostycznych


CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH
W GORIS-MED Radiolodzy Sopot
Cennik obowiązuje od 01.06.2020

BADANIA DR N. MED. LUDOMIRY RZEPECKIEJ-WEJS

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 USG jednego stawu, mięśni, ścięgien lub okolicy anatomicznej 200
2 USG dwóch stawów jednoimiennych 300
3 USG nerwów 1 kończyny 250
4 USG nerwów 2 kończyn 300

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 USG jamy brzusznej 120
2 USG szyi 120
3 USG tarczycy 120
4 USG ślinianek 120
5 USG piersi 150
6 USG sutków męskich 150
7 USG węzłów chłonnych 120
8 USG jąder i moszny 120
9 USG płuc 120
10 USG śródpiersia 120
11 USG jamy opłucnej 120
12 USG tkanek miękkich, powłok ciała (ściany klatki piersiowej, powłok jamy brzusznej) 120
13 USG okolicy pachwinowej 150
14 USG okolic pachwinowych obustronnie 230
15 USG jednego stawu (ramiennego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, skokowego) 150
16 USG stawów ręki, stopy jednostronnie 150
17 USG dwóch stawów jednoimiennych
(ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych)
230
18 USG stawów rąk, stóp obustronnie 230
19 USG ścięgna Achillesa 150
20 USG ścięgien Achillesa obustronnie 230
21 USG mięśni 150
22 USG oczodołów 120
23 USG nerwów 1 kończynyh 200
24 USG nerwów 2 kończyn 250
25 USG Doppler tętnic domózgowych 150
26 USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyny 150
27 USG Doppler żył lub tętnic 2 kończyn 230
28 USG Doppler żył i tętnic 1 kończyny 230
29 USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn 350
30 USG Doppler tt. nerkowych, tt. trzewnych, pnia 200 trzewnego,
układu wrotnego, przetoki dializacyjnej
200
31 USG Doppler aorty i tt. biodrowych 150

BIOPSJE I DROBNE ZABIEGI

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Blokada dostawowa pod kontrolą USG 300
2 Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG 200
3 Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG 700

MAMMOGRAFIA

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Mammografia 150
2 Mammografia jednej piersi 100
3 Mammografia z uzupełniającym badaniem USG piersi 200
4 Mammografia jednej piersi z uzupełniającym badaniem USG 180
5 Mammografia w dodatkowej projekcji 50

BADANIA RENTGENOWSKIE

CZASZKA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG czaszki – 1 projekcja 40
2 RTG czaszki – 2 projekcje 50
3 RTG czaszki – 3 projekcje 60
4 RTG czaszki – projekcja dodatkowa 40
5 RTG twarzoczaszki 40
6 RTG czaszki – rzut na siodło tureckie 30
7 RTG zatok 40
8 RTG st. skroniowo-żuchwowego 50
9 RTG st. skroniowo-żuchwowych – 4 projekcje 100
10 RTG oczodołów 30
11 RTG żuchwy – 1 projekcja 30
12 RTG żuchwy – 2 projekcje 50
13 RTG kości nosa 30
14 RTG kanał nerwu wzrokowego 50
15 RTG kości skroniowych Stenversa lub Schuellera 130
KLATKA PIERSIOWA I JAMA BRZUSZNA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG klatki piersiowej – 1 projekcja 40
2 RTG klatki piersiowej – 2 projekcje 60
3 RTG klatki piersiowej – 2 projekcje z zakontrastowanym przełykiem 70
4 RTG klatki piersiowej – 3 projekcje 70
5 RTG szczytów płuc 30
6 RTG żeber – 1 projekcja 30
7 RTG żeber – 2 projekcje 60
8 RTG żeber – 4 projekcje 90
9 RTG mostka, łopatki, obojczyka – 1 projekcja 30
10 RTG mostka, łopatki – 2 projekcje 60
11 RTG obojczyków 60
12 RTG jamy brzusznej – 1 projekcja 60
13 RTG jamy brzusznej – 2 projekcje 80
KOŃCZYNA GÓRNA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG stawu ramiennego – 1 projekcja 30
2 RTG stawu ramiennego – 2 projekcje 60
3 RTG stawów ramiennych obustronnie – 2 projekcje 60
4 RTG stawów ramiennych obustronnie – 4 projekcje 80
5 RTG kości ramiennej lub kości przedramienia – 2 projekcje 40
6 RTG kości ramiennych lub kości przedramienia obustronnie – 4 projekcje 80
7 RTG stawu łokciowego – 2 projekcje 40
8 RTG stawów łokciowych obustronnie – 4 projekcje 80
9 RTG nadgarstka – 2 projekcje 40
10 RTG nadgarstków obustronnie – 4 projekcje 80
11 RTG ręki – 2 projekcje 40
12 RTG obu rąk porównawczo 40
13 RTG kości łódeczkowatej 30
14 RTG palca / palców – 2 projekcje 40
15 RTG nadgarstka i ręki – wiek kostny 40
MIEDNICA I KOŃCZYNA DOLNA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG miednicy 60
2 RTG miednicy małej 40
3 RTG stawu biodrowego – 1 projekcja 40
4 RTG stawu biodrowego – 2 projekcje 60
5 RTG obu stawów biodrowych z objęciem miednicy 60
6 RTG stawów biodrowych wg Lauensteina 60
7 RTG stawów krzyżowo-biodrowych – 1 projekcja 40
8 RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 1 projekcja 40
9 RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 2 projekcje 50
10 RTG kości udowej lub kości podudzia – 2 projekcje 50
11 RTG kości udowych lub kości podudzia obustronnie – 4 projekcje 100
12 RTG stawu kolanowego – 2 projekcje 50
13 RTG stawów kolanowych obustronnie – 4 projekcje 80
14 RTG tunelowe lub osiowe (rzepka) 1 kolana 40
15 RTG rzepek – porównawczo 40
16 RTG stawu skokowego – 2 projekcje 50
17 RTG stawów skokowych obustronnie – 4 projekcje 100
18 RTG kości piętowej – 1 projekcja 30
19 RTG kości piętowej – 2 projekcje 40
20 RTG kości piętowych obustronnie – boczne 50
21 RTG kości piętowych obustronnie – 4 projekcje 70
22 RTG stopy – 2 projekcje 50
23 RTG stóp obustronnie – 4 projekcje 100
24 RTG stóp porównawczo 50
25 RTG stopy na stojąco 50
26 RTG palca / palców – 2 projekcje 40
KRĘGOSŁUP
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG tkanek miękkich szyi – 1 projekcja 40
2 RTG kręgosłupa szyjnego – 1 projekcja 40
3 RTG kręgosłupa szyjnego – 2 projekcje 50
4 RTG kręgosłupa szyjnego – 3 projekcje 60
5 RTG kręgosłupa szyjnego – 4 projekcje 70
6 RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe 60
7 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcjee 60
8 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje 60
9 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 4 projekcje 90
10 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – czynnościowe 60
11 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza 60
12 RTG kręgosłupa – celowane, dodatkowa projekcja 40