8 PAŻDZIERNIKA 2020 r. rozpoczął współpracę z Goris-Med Pan dr hab. n. med. Grzegorz Kozera. Pan Docent w ramach specjalistycznej praktyki lekarskiej prowadzi diagnostykę i leczenie:
– pacjentów po udarze mózgu oraz przemijającym incydencie niedokrwiennym (TIA)
– tzw.” rzadkich” przyczyn udaru mózgu oraz przyczyn udaru mózgu u młodych pacjentów,
– bólów głowy,
– zespołów bólowych kręgosłupa (w współpracy z rehabilitantem),
– polineuropatii,
– powikłań neurologicznych schorzeń internistycznych, m.in.: migotania przedsionków, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób tarczycy…
– chorób otępiennych, parkinsonizmu, padaczki.

Ponadto od wielu lat wykonuje z dużym doświadczeniem:
– badania USG tętnic domózgowych i wewnątrz-czaszkowych (USG przez-czaszkowe),
– diagnostykę ultrasonograficzną zatorowości paradoksalnej (w tym w przebiegu przetrwałego otworu owalnego PFO),
– diagnostykę ultrasonograficzną zawrotów głowy – ocenę przepływów wewnątrz-czaszkowych oraz badanie dynamiczne tętnic kręgowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!