Radiologia – jak działa?

Radiologa to najbardziej żywiołowo rozwijająca się dziedzina medycyny, szczególnie na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Pomaga ona ratować zdrowie i życie ludzi od niemal 130 lat. Ukierunkowana jest na obrazowanie ciała człowieka przy pomocy urządzeń radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, pole elektromagnetyczne, ultradźwięki. Stanowi podstawową formę diagnozowania pacjenta, umożliwia szybkie wykrycie choroby, analizę rozwoju schorzenia oraz dokładnego umiejscowienia powstałego urazu.

Prawidłowo przeprowadzone badanie, to nie tylko odpowiednie przygotowanie się pacjenta i obsługa techniczna aparatury radiologicznej. Obraz otrzymany z przeprowadzonego badania musi zostać opisany i zinterpretowany, dopiero wtedy można postawić diagnozę. Zajmuje się tym specjalista – radiolog, stawia diagnozę i wskazuje kierunek dalszego leczenia.

Rodzaje badań ?

Diagnostyka obrazowa w radiologii obejmuje: rentgenodiagnostykę (RTG), ultrasonografię (USG), mammografię (MMG), rezonans magnetyczny (RM/MRI), tomografię komputerową (TK), densytometrię, pantomografię, angiografię (koronarografię).

Jak jest wykonywane badanie rentgenowskie klasyczne (rtg)?

Wybrany rejon ciała jest naświetlany wiązką promieni rentgenowskich. Promienie te, wytwarzane przez urządzenie zwane lampą rentgenowską  przenikają częściowo przez ciało pacjenta, a następnie padają na tzw. błonę rentgenowską, która jest rodzajem błony fotograficznej. Obraz tworzy się dzięki temu, że różne tkanki w różnym stopniu pochłaniają promienie rentgenowskie – jest to jeden z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego, obejmuje zakres długości fali pomiędzy nadfioletem a promieniowaniem gamma. Samo badanie rentgenowskie nie trwa długo i jest bezbolesne.

Badanie rtg – szkodliwe czy nieszkodliwe?

U części pacjentów skierowanie na zdjęcie rentgenowskie budzi obawy. Czy słusznie? Badanie RTG jest nieinwazyjne, jednak ze względu na pochłanianą w jego trakcie dawkę promieniowania, nie pozostaje ono obojętne dla organizmu. Ryzyko wystąpienia negatywnych efektów promieniowania zależne jest od przyjętej dawki. Nie chodzi tu jednak o pojedyncze badanie, a o tzw. dawkę skumulowaną, czyli przyjętą łącznie w ciągu całego życia. Sporadyczne badania rentgenowskie nie są szkodliwe dla zdrowia. Zatem, badanie pod kontrolą specjalisty jest bezpieczne i w razie gdy wymaga tego stan zdrowia warto je wykonać w renomowanej placówce.

Serdecznie zapraszamy do GORIS-MED

Goris-Med to właśnie zakład diagnostyki obrazowej, który prężnie rozwija się inwestując w nowoczesne technologie, profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie lekarzy techników i innych pracowników. Przy użyciu wysokiej klasy sprzętu oraz bogatego doświadczenia specjalistów wykonają u nas Państwo badanie RTG, USG ora MM.