Szanowni Pacjenci !!!

Od dnia 01-11-2023r. w naszej placówce będzie obowiązywał nowy cennik niektórych badań diagnostycznych – zmieniamy się na lepsze, zmieniamy się dla Was 🙂

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W GORIS-MED Radiolodzy Sopot

Cennik obowiązuje od 01.11.2023r.

BADANIA DR N. MED. LUDOMIRY RZEPECKIEJ-WEJS

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1USG jednego stawu, mięśni, ścięgien lub okolicy anatomicznej300
2USG dwóch stawów jednoimiennych450
3USG nerwów 1 kończyny300
4USG nerwów 2 kończyn450

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1USG jamy brzusznej230
2USG jamy brzusznej z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego280
3USG połączenia przełykowo-żołądkowego z oceną refluksu230
4USG układu moczowego230
5USG szyi280
6USG tarczycy 230
7USG ślinianek 230
8USG piersi250
9USG sutków męskich250
10USG węzłów chłonnych230
11 USG jąder i moszny230
12USG płuc 230
13USG śródpiersia230
14USG przezcięmiączkowe230
15USG jamy opłucnej230
16USG tkanek miękkich, powłok ciała (ściany klatki piersiowej, powłok jamy brzusznej)230
17USG okolicy pachwinowej230
18USG okolicy pachwinowej obustronnie350
19USG jednego stawu (ramiennego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, skokowego)250
20USG stawów nadgarstków, ręki, stopy jednostronnie250
21USG stawów ręki, stopy jednostronnie250
22USG dwóch stawów jednoimiennych
(ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych)
400
23USG stawów nadgarstków, rąk, stóp obustronnie400
24USG palców rąk, stóp obustronnie400
25USG ścięgna Achillesa250
26USG ścięgien Achillesa400
27USG mięśni250
28USG ramienia, przedramienia, uda, podudzia jednostronnie250
29USG ramion, przedramion, ud, podudzi obustronnie400
30USG oczodołów230
31USG nerwów 1 kończyny (dolnej lub górnej)250
32USG nerwów 2 kończyn (dolnych lub górnych)400
33USG Doppler tętnic domózgowych250
34USG Doppler przezczaszkowy300
35USG Doppler tętnic skroniowych300
36USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyny250
37USG Doppler żył lub tętnic 2 kończyn400
38USG Doppler żył i tętnic 1 kończyny400
39USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn700
40USG Doppler tt. nerkowych, tt. trzewnych, pnia trzewnego,
układu wrotnego, przetoki dializacyjnej
300
41USG Doppler aorty i tt. biodrowych300
42USG Doppler aorty i tt. biodrowych300

BIOPSJE I DROBNE ZABIEGI

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1Blokada dostawowa pod kontrolą USG400
2Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG300
3Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG700

KONSLTACJE SPECJALISTYCZNE

NAZWA BADANIA
KOSZT (PLN)
1Konsultacja specjalistyczna ortopedyczna300
2Konsultacja specjalistyczna lekarza rehabilitacji med.250
3Konsultacja specjalistyczna neurologiczna320
4Konsultacja specjalistyczna reumatologiczna250

MAMMOGRAFIA

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1Mammografia250
2Mammografia jednej piersi180
3Mammografia z uzupełniającym badaniem USG piersi400
4Mammografia jednej piersi z uzupełniającym badaniem USG320
5Mammografia w dodatkowej projekcji80
6Mammografia z opisem bez badania lekarskiego200

BADANIA RENTGENOWSKIE

CZASZKA

NAZWAKOSZT (PLN)
1RTG czaszki – 1 projekcja60
2RTG czaszki – 2 projekcje70
3RTG czaszki – 3 projekcje80
4RTG czaszki – projekcja dodatkowa, celowana40
5RTG twarzoczaszki60
6RTG czaszki – rzut na siodło tureckie50
7RTG zatok50
8RTG st. skroniowo-żuchwowego60
9RTG st. skroniowo-żuchwowych – 4 projekcje150
10RTG oczodołów50
11RTG żuchwy – 1 projekcja50
12RTG żuchwy – 2 projekcje70
13RTG kości nosa50
14RTG kanał nerwu wzrokowego60
15RTG kości skroniowych Stenversa lub Schuellera150

KLATKA PIERSIOWA I JAMA BRZUSZNA

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1RTG klatki piersiowej – 1 projekcja (PA / AP / boczna)60
2RTG klatki piersiowej – 2 projekcje70
3RTG klatki piersiowej – 2 projekcje z zakontrastowanym w przełyku90
4RTG klatki piersiowej – 3 projekcje70
5RTG szczytów płuc50
6RTG żeber – 1 projekcja50
7RTG żeber – 2 projekcje70
8RTG żeber – 4 projekcje100
9RTG mostka, łopatki, obojczyka – 1 projekcja50
10RTG mostka, łopatki, obojczyka – 2 projekcje70
11RTG obojczyków70
12RTG jamy brzusznej – 1 projekcja70
13RTG jamy brzusznej – 2 projekcje90

KOŃCZYNA GÓRNA

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1RTG stawu ramiennego – 1 projekcja50
2RTG stawu ramiennego – 2 projekcje70
3RTG stawów ramiennych obustronnie – 2 projekcje70
4RTG stawów ramiennych obustronnie – 4 projekcje100
5RTG kości ramiennej lub kości przedramienia – 2 projekcje70
6RTG kości ramiennych lub kości przedramienia obustronnie – 4 projekcje100
7RTG stawu łokciowego – 2 projekcje70
8RTG stawu łokciowego – 4 projekcje100
9RTG nadgarstka – 1 projekcja50
10RTG nadgarstka – 2 projekcje70
11RTG nadgarstków obustronnie – 4 projekcje100
12RTG ręki – 1 projekcja50
13RTG ręki – 2 projekcje70
14RTG ręki – 4 projekcje100
15RTG obu rąk porównawczo70
16RTG kości łódeczkowatej50
17RTG palca / palców – 2 projekcje50
18RTG nadgarstka i ręki – wiek kostny50

MIEDNICA I KOŃCZYNA DOLNA

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1RTG miednicy – 1 projekcja70
2RTG miednicy – 2 projekcje120
3RTG miednicy – 3 projekcje140
4RTG miednicy małej50
5RTG stawu biodrowego – 1 projekcja50
6RTG stawu biodrowego – 2 projekcje70
7RTG obu stawów biodrowych z objęciem miednicy70
8RTG stawów biodrowych wg Lauensteina70
9RTG stawów krzyżowo-biodrowych – 1 projekcja50
10RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 1 projekcja50
11RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 2 projekcje70
12RTG kości udowej lub kości podudzia – 1 projekcja50
13RTG kości udowej lub kości podudzia – 2 projekcje70
14RTG kości udowych lub kości podudzia obustronnie – 4 projekcje120
15RTG stawu kolanowego – 2 projekcje70
16RTG stawów kolanowych – 1 projekcja (AP / boczna)60
17RTG stawów kolanowych obustronnie – 4 projekcje100
18RTG tunelowe lub osiowe (rzepka) 1 kolana50
19RTG rzepek – porównawczo50
20RTG stawu skokowego – 2 projekcje70
21RTG stawów skokowych obustronnie – 4 projekcje120
22RTG kości piętowej – 1 projekcja50
23RTG kości piętowej – 2 projekcje70
24RTG kości piętowych obustronnie – boczne70
25RTG kości piętowych obustronnie – 4 projekcje100
26RTG stopy – 2 projekcje70
27RTG stóp obustronnie – 4 projekcje120
28RTG stóp porównawczo70
29RTG stopy na stojąco70
30RTG palca / palców – 2 projekcje50

KRĘGOSŁUP

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1RTG tkanek miękkich szyi – 1 projekcja50
2RTG kręgosłupa szyjnego – 1 projekcja60
3RTG kręgosłupa szyjnego – 2 projekcje70
4RTG kręgosłupa szyjnego – 3 projekcje80
5RTG kręgosłupa szyjnego – 4 projekcje90
6RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe70
7RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje70
8RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje70
9RTG kręgosłupa pogranicza piersiowo-lędźwiowego – 2 projekcje70
10RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje70
11RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 4 projekcje90
12RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – czynnościowe70
13RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 1 projekcja70
14RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 2 projekcje80
15RTG kręgosłupa – celowane, dodatkowa projekcja50

ZESTAWY BADAŃ/PROMOCJE

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1Badanie MMG + usg piersi (cena standardowa 500 zł)400
2Badanie MMG + usg piersi + usg jamy brzusznej (cena standardowa 730 zł)630
3Badanie MMG + usg piersi + usg tarczycy (cena standardowa 730 zł)630
4Badanie MMG + usg piersi + usg jamy brzusznej + usg tarczycy (cena standardowa 960 zł)800
5Badanie usg jamy brzusznej + usg tarczycy (cena standardowa 460 zł)360
6Badanie usg jamy brzusznej + usg tarczycy +usg piersi (cena standardowa 710 zł)600
7Badanie usg jamy brzusznej + usg szyi (cena standardowa 480 zł)380
8Badanie usg jamy brzusznej + usg piersi (cena standardowa 480 zł)380
9Badanie usg piersi + usg tarczycy (cena standardowa 480 zł)380

DODATKOWE USŁUGI

NAZWA BADANIAKOSZT (PLN)
1Dodatkowa projekcja rtg50
2Opis badania rtg przez radiologa80
3Opis porównawczy badań rtg (rekonsultacja)150

Serdecznie Zapraszamy do Goris-Med