Cennik badań diagnostycznych


CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH
W GORIS-MED Radiolodzy Sopot
Cennik obowiązuje od 01.06.2020

BADANIA DR N. MED. LUDOMIRY RZEPECKIEJ-WEJS

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 USG jednego stawu, mięśni, ścięgien lub okolicy anatomicznej 200
2 USG dwóch stawów jednoimiennych 300
3 USG nerwów 1 kończyny 250
4 USG nerwów 2 kończyn 300

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 USG jamy brzusznej 150
2 USG jamy brzusznej z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego 200
3 USG układu moczowego 150
4 USG szyi 180
5 USG tarczycy 150
6 USG ślinianek 150
7 USG piersi 160
8 USG sutków męskich 160
9 USG węzłów chłonnych 150
10 USG jąder i moszny 150
11 USG płuc 150
12 USG śródpiersia 150
13 USG przezciemiączkowe 150
14 USG jamy opłucnej 150
15 USG tkanek miękkich, powłok ciała (ściany klatki piersiowej, powłok jamy brzusznej) 150
16 USG okolicy pachwinowej 150
17 USG okolic pachwinowych obustronnie 250
18 USG jednego stawu (ramiennego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, skokowego) 180
19 USG stawów nadgarstków, ręki, stopy jednostronnie 180
20 USG stawów ręki, stopy jednostronnie 180
21 USG dwóch stawów jednoimiennych
(ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych)
300
22 USG stawów nadgarstków, rąk, stóp obustronnie 300
23 USG palców rąk, stóp obustronnie 300
24 USG ścięgna Achillesa 180
25 USG ścięgien Achillesa obustronnie 300
26 USG mięśni 180
27 USG ramienia, przedramienia, uda, podudzia jednostronnie 180
28 USG ramion, przedramion, ud, podudzi obustronnie 180
29 USG oczodołów 150
30 USG nerwów 1 kończyny (dolnej lub górnej) 200
31 USG nerwów 2 kończyn (dolnych lub górnych) 300
32 USG Doppler tętnic domózgowych 180
33 USG Doppler przezczaszkowy 220
34 USG Doppler tętnic skroniowych 220
35 USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyny 180
36 USG Doppler żył lub tętnic 2 kończyn 300
37 USG Doppler żył i tętnic 1 kończyny 300
38 USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn 500
39 USG Doppler tt. nerkowych, tt. trzewnych, pnia trzewnego,
układu wrotnego, przetoki dializacyjnej
200
40 USG Doppler aorty i tt. biodrowych 180
41 USG okolicy anatomicznej 180

BIOPSJE I DROBNE ZABIEGI

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Blokada dostawowa pod kontrolą USG 300
2 Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG 250
3 Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG 700

KONSULTAACJE SPECJALISTYCZNE

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Konsultacja specjalistyczna ortopedyczna 250
2 Konsultacja specjalistyczna lekarza rehabilitacji med. 250
3 Konsultacja specjalistyczna neurologiczna 250
4 Konsultacja specjalistyczna reumatologiczna 200

MAMMOGRAFIA

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Mammografia 160
2 Mammografia jednej piersi 100
3 Mammografia z uzupełniającym badaniem USG piersi 250
4 Mammografia jednej piersi z uzupełniającym badaniem USG 200
5 Mammografia w dodatkowej projekcji 50

BADANIA RENTGENOWSKIE

CZASZKA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG czaszki – 1 projekcja 40
2 RTG czaszki – 2 projekcje 50
3 RTG czaszki – 3 projekcje 60
4 RTG czaszki – projekcja dodatkowa, celowana 40
5 RTG twarzoczaszki 40
6 RTG czaszki – rzut na siodło tureckie 40
7 RTG zatok 40
8 RTG st. skroniowo-żuchwowego 50
9 RTG st. skroniowo-żuchwowych – 4 projekcje 100
10 RTG oczodołów 40
11 RTG żuchwy – 1 projekcja 40
12 RTG żuchwy – 2 projekcje 60
13 RTG kości nosa 40
14 RTG kanał nerwu wzrokowego 50
15 RTG kości skroniowych Stenversa lub Schuellera 130
KLATKA PIERSIOWA I JAMA BRZUSZNA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG klatki piersiowej – 1 projekcja (PA / AP / boczna) 40
2 RTG klatki piersiowej – 2 projekcje 60
3 RTG klatki piersiowej – 2 projekcje z zakontrastowanym w przełyku 70
4 RTG klatki piersiowej – 3 projekcje 70
5 RTG szczytów płuc 40
6 RTG żeber – 1 projekcja 40
7 RTG żeber – 2 projekcje 60
8 RTG żeber – 4 projekcje 90
9 RTG mostka, łopatki, obojczyka – 1 projekcja 40
10 RTG mostka, łopatki – 2 projekcje 60
11 RTG obojczyków 60
12 RTG jamy brzusznej – 1 projekcja 60
13 RTG jamy brzusznej – 2 projekcje 80
KOŃCZYNA GÓRNA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG stawu ramiennego – 1 projekcja 40
2 RTG stawu ramiennego – 2 projekcje 60
3 RTG stawów ramiennych obustronnie – 2 projekcje 60
4 RTG stawów ramiennych obustronnie – 4 projekcje 80
5 RTG kości ramiennej lub kości przedramienia – 2 projekcje 40
6 RTG kości ramiennych lub kości przedramienia obustronnie – 4 projekcje 80
7 RTG stawu łokciowego – 2 projekcje 60
8 RTG stawów łokciowych obustronnie – 4 projekcje 80
9 RTG nadgarstka – 1 projekcja 40
10 RTG nadgarstka – 2 projekcje 60
11 RTG nadgarstków obustronnie – 4 projekcje 80
12 RTG ręki – 1 projekcja 30
13 RTG ręki – 2 projekcje 40
14 RTG ręki – 3 projekcje 50
15 RTG obu rąk porównawczo 40
16 RTG kości łódeczkowatej 40
17 RTG palca / palców – 2 projekcje 40
18 RTG nadgarstka i ręki – wiek kostny 40
MIEDNICA I KOŃCZYNA DOLNA
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG miednicy – 1 projekcja 60
2 RTG miednicy – 2 projekcje 100
3 RTG miednicy – 3 projekcje 120
4 RTG miednicy małej 40
5 RTG stawu biodrowego – 1 projekcja 40
6 RTG stawu biodrowego – 2 projekcje 60
7 RTG obu stawów biodrowych z objęciem miednicy 60
8 RTG stawów biodrowych wg Lauensteina 60
9 RTG stawów krzyżowo-biodrowych – 1 projekcja 40
10 RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 1 projekcja 40
11 RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 2 projekcje 50
12 RTG kości udowej lub kości podudzia – 1 projekcja 50
13 RTG kości udowej lub kości podudzia – 2 projekcje 50
14 RTG kości udowych lub kości podudzia obustronnie – 4 projekcje 100
15 RTG stawu kolanowego – 2 projekcje 50
16 RTG stawów kolanowych – 1 projekcja (AP / boczna) 50
17 RTG stawów kolanowych obustronnie – 4 projekcje 80
18 RTG tunelowe lub osiowe (rzepka) 1 kolana 40
19 RTG rzepek – porównawczo 40
20 RTG stawu skokowego – 2 projekcje 50
21 RTG stawów skokowych obustronnie – 4 projekcje 100
22 RTG kości piętowej – 1 projekcja 40
23 RTG kości piętowej – 2 projekcje 50
24 RTG kości piętowych obustronnie – boczne 50
25 RTG kości piętowych obustronnie – 4 projekcje 70
26 RTG stopy – 2 projekcje 50
27 RTG stóp obustronnie – 4 projekcje 100
28 RTG stóp porównawczo 50
29 RTG stopy na stojąco 50
30 RTG palca / palców – 2 projekcje 40
KRĘGOSŁUP
Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG tkanek miękkich szyi – 1 projekcja 40
2 RTG kręgosłupa szyjnego – 1 projekcja 40
3 RTG kręgosłupa szyjnego – 2 projekcje 50
4 RTG kręgosłupa szyjnego – 3 projekcje 60
5 RTG kręgosłupa szyjnego – 4 projekcje 70
6 RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe 60
7 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcjee 60
8 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcjee 60
8 RTG kręgosłupa pogranicza piersiowo-lędźwiowego – 2 projekcje 60
9 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje 60
10 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 4 projekcje 90
11 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – czynnościowe 60
12 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 1 projekcja 60
13 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 2 projekcje 80
14 RTG kręgosłupa – celowane, dodatkowa projekcja 40

DODATKOWE USŁUGI

Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Dodatkowa projekcja rtg 25
2 Opis badania rtg przez radiologa 50
3 Opis porównawczy badań rtg (rekonsultacja) 100