Cennik badań diagnostycznych

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W GORIS-MED Radiolodzy Sopot

Cennik obowiązuje od 01.11.2023r.

BADANIA DR N. MED. LUDOMIRY RZEPECKIEJ-WEJS

  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 USG jednego stawu, mięśni, ścięgien lub okolicy anatomicznej 300
2 USG dwóch stawów jednoimiennych 450
3 USG nerwów 1 kończyny 300
4 USG nerwów 2 kończyn 450

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 USG jamy brzusznej 230
2 USG jamy brzusznej z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego 280
3 USG układu moczowego 230
4 USG szyi 280
5 USG tarczycy 230
6 USG ślinianek 230
7 USG piersi 250
8 USG sutków męskich 250
9 USG węzłów chłonnych 230
10 USG jąder i moszny 230
11 USG płuc 230
12 USG śródpiersia 230
13 USG przezciemiączkowe 230
14 USG jamy opłucnej 230
15 USG tkanek miękkich, powłok ciała (ściany klatki piersiowej, powłok jamy brzusznej) 230
16 USG okolicy pachwinowej 230
17 USG okolic pachwinowych obustronnie 350
18 USG jednego stawu (ramiennego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, skokowego) 250
19 USG stawów nadgarstków, ręki, stopy jednostronnie 250
20 USG stawów ręki, stopy jednostronnie 250
21 USG dwóch stawów jednoimiennych
(ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych)
400
22 USG stawów nadgarstków, rąk, stóp obustronnie 400
23 USG palców rąk, stóp obustronnie 400
24 USG ścięgna Achillesa 250
25 USG ścięgien Achillesa obustronnie 400
26 USG mięśni 250
27 USG ramienia, przedramienia, uda, podudzia jednostronnie 250
28 USG ramion, przedramion, ud, podudzi obustronnie 400
29 USG oczodołów 250
30 USG nerwów 1 kończyny (dolnej lub górnej) 300
31 USG nerwów 2 kończyn (dolnych lub górnych) 400
32 USG Doppler tętnic domózgowych 250
33 USG Doppler przezczaszkowy 300
34 USG Doppler tętnic skroniowych 300
35 USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyny 250
36 USG Doppler żył lub tętnic 2 kończyn 400
37 USG Doppler żył i tętnic 1 kończyny 400
38 USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn 700
39 USG Doppler tt. nerkowych, tt. trzewnych, pnia trzewnego,
układu wrotnego, przetoki dializacyjnej
300
40 USG Doppler aorty i tt. biodrowych 300
41 USG okolicy anatomicznej 250

BIOPSJE I DROBNE ZABIEGI

  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Blokada dostawowa pod kontrolą USG 400
2 Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG 300
3 Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG 700

KONSULTAACJE SPECJALISTYCZNE

  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Konsultacja specjalistyczna ortopedyczna 300
2 Konsultacja specjalistyczna lekarza rehabilitacji med. 300
3 Konsultacja specjalistyczna neurologiczna 320
4 Konsultacja specjalistyczna reumatologiczna 250

MAMMOGRAFIA

  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Mammografia 250
2 Mammografia jednej piersi 180
3 Mammografia z uzupełniającym badaniem USG piersi 400
4 Mammografia jednej piersi z uzupełniającym badaniem USG 320
5 Mammografia w dodatkowej projekcji 80

BADANIA RENTGENOWSKIE

CZASZKA
  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG czaszki – 1 projekcja 60
2 RTG czaszki – 2 projekcje 70
3 RTG czaszki – 3 projekcje 80
4 RTG czaszki – projekcja dodatkowa, celowana 40
5 RTG twarzoczaszki 60
6 RTG czaszki – rzut na siodło tureckie 50
7 RTG zatok 50
8 RTG st. skroniowo-żuchwowego 60
9 RTG st. skroniowo-żuchwowych – 4 projekcje 150
10 RTG oczodołów 50
11 RTG żuchwy – 1 projekcja 50
12 RTG żuchwy – 2 projekcje 70
13 RTG kości nosa 50
14 RTG kanał nerwu wzrokowego 60
15 RTG kości skroniowych Stenversa lub Schuellera 150
KLATKA PIERSIOWA I JAMA BRZUSZNA
  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG klatki piersiowej – 1 projekcja (PA / AP / boczna) 60
2 RTG klatki piersiowej – 2 projekcje 70
3 RTG klatki piersiowej – 2 projekcje z zakontrastowanym w przełyku 90
4 RTG klatki piersiowej – 3 projekcje 70
5 RTG szczytów płuc 50
6 RTG żeber – 1 projekcja 50
7 RTG żeber – 2 projekcje 70
8 RTG żeber – 4 projekcje 100
9 RTG mostka, łopatki, obojczyka – 1 projekcja 50
10 RTG mostka, łopatki – 2 projekcje 70
11 RTG obojczyków 70
12 RTG jamy brzusznej – 1 projekcja 70
13 RTG jamy brzusznej – 2 projekcje 90
KOŃCZYNA GÓRNA
  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG stawu ramiennego – 1 projekcja 50
2 RTG stawu ramiennego – 2 projekcje 70
3 RTG stawów ramiennych obustronnie – 2 projekcje 70
4 RTG stawów ramiennych obustronnie – 4 projekcje 100
5 RTG kości ramiennej lub kości przedramienia – 2 projekcje 70
6 RTG kości ramiennych lub kości przedramienia obustronnie – 4 projekcje 100
7 RTG stawu łokciowego – 2 projekcje 70
8 RTG stawów łokciowych obustronnie – 4 projekcje 100
9 RTG nadgarstka – 1 projekcja 50
10 RTG nadgarstka – 2 projekcje 70
11 RTG nadgarstków obustronnie – 4 projekcje 100
12 RTG ręki – 1 projekcja 50
13 RTG ręki – 2 projekcje 70
14 RTG ręki – 3 projekcje 100
15 RTG obu rąk porównawczo 70
16 RTG kości łódeczkowatej 50
17 RTG palca / palców – 2 projekcje 50
18 RTG nadgarstka i ręki – wiek kostny 50
MIEDNICA I KOŃCZYNA DOLNA
  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG miednicy – 1 projekcja 70
2 RTG miednicy – 2 projekcje 120
3 RTG miednicy – 3 projekcje 140
4 RTG miednicy małej 50
5 RTG stawu biodrowego – 1 projekcja 50
6 RTG stawu biodrowego – 2 projekcje 70
7 RTG obu stawów biodrowych z objęciem miednicy 70
8 RTG stawów biodrowych wg Lauensteina 70
9 RTG stawów krzyżowo-biodrowych – 1 projekcja 50
10 RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 1 projekcja 50
11 RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 2 projekcje 70
12 RTG kości udowej lub kości podudzia – 1 projekcja 50
13 RTG kości udowej lub kości podudzia – 2 projekcje 70
14 RTG kości udowych lub kości podudzia obustronnie – 4 projekcje 120
15 RTG stawu kolanowego – 2 projekcje 70
16 RTG stawów kolanowych – 1 projekcja (AP / boczna) 60
17 RTG stawów kolanowych obustronnie – 4 projekcje 100
18 RTG tunelowe lub osiowe (rzepka) 1 kolana 50
19 RTG rzepek – porównawczo 50
20 RTG stawu skokowego – 2 projekcje 70
21 RTG stawów skokowych obustronnie – 4 projekcje 120
22 RTG kości piętowej – 1 projekcja 50
23 RTG kości piętowej – 2 projekcje 70
24 RTG kości piętowych obustronnie – boczne 70
25 RTG kości piętowych obustronnie – 4 projekcje 100
26 RTG stopy – 2 projekcje 70
27 RTG stóp obustronnie – 4 projekcje 120
28 RTG stóp porównawczo 70
29 RTG stopy na stojąco 70
30 RTG palca / palców – 2 projekcje 50
KRĘGOSŁUP
  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 RTG tkanek miękkich szyi – 1 projekcja 50
2 RTG kręgosłupa szyjnego – 1 projekcja 60
3 RTG kręgosłupa szyjnego – 2 projekcje 70
4 RTG kręgosłupa szyjnego – 3 projekcje 80
5 RTG kręgosłupa szyjnego – 4 projekcje 90
6 RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe 70
7 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje 70
8 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje 70
8 RTG kręgosłupa pogranicza piersiowo-lędźwiowego – 2 projekcje 70
9 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje 70
10 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 4 projekcje 90
11 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – czynnościowe 70
12 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 1 projekcja 70
13 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 2 projekcje 80
14 RTG kręgosłupa – celowane, dodatkowa projekcja 50

DODATKOWE USŁUGI

  Nazwa badania Koszt (PLN)
1 Dodatkowa projekcja rtg 50
2 Opis badania rtg przez radiologa 80
3 Opis porównawczy badań rtg (rekonsultacja) 150

ZESTAWY BADAŃ/PROMOCJE 

  NAZWA BADANIA KOSZT (PLN)
1 Badanie MMG + usg piersi (cena standardowa 500 zł) 400
2 Badanie MMG + usg piersi + usg jamy brzusznej (cena standardowa 730 zł) 630
3 Badanie MMG + usg piersi + usg tarczycy (cena standardowa 730 zł) 630
4 Badanie MMG + usg piersi + usg jamy brzusznej + usg tarczycy (cena standardowa 960 zł) 800
5 Badanie usg jamy brzusznej + usg tarczycy (cena standardowa 460 zł) 360
6 Badanie usg jamy brzusznej + usg tarczycy +usg piersi (cena standardowa 710 zł) 600
7 Badanie usg jamy brzusznej + usg szyi (cena standardowa 480 zł) 380
8 Badanie usg jamy brzusznej + usg piersi (cena standardowa 480 zł) 380
9 Badanie usg piersi + usg tarczycy (cena standardowa 480 zł) 380