MAMMOGRAFIA

Gabinet Mammograficzny wyposażony jest w nowoczesny AMULET INNOVALITY  i automatyczną wywoływarkę dedykowaną tylko i wyłącznie do obróbki zdjęć mammograficznych oraz pełny zestaw sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia podstawowych testów kontroli jakości, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami.

W Gabinecie Mammograficznym, jak i całym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej jest wdrożony System Kontroli Jakości w pełnym zakresie wymaganych czynności. Systematyczna kontrola parametrów fizycznych i technicznych urządzeń mammograficznych pozwala na zminimalizowanie dawki promieniowania rentgenowskiego otrzymywanej przez Pacjentki podczas mammografii oraz na uzyskanie zdjęć o wysokiej jakości (wartości technicznej i diagnostycznej), co jest kluczowe w wykrywaniu małych zmian w piersiach.

Badania mammograficzne wykonywane i interpretowane są przez posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki chorób sutka techników elektroradiologii i lekarzy specjalistów radiologii.

Jak należy przygotować się do badania mammograficznego ?

 • W dniu badania nie należy stosować żadnych środków chemicznych takich, jak: perfumy, dezodoranty, zasypki  i inne środki przeciw potowe oraz balsamów do ciała. Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na skuteczne działanie prześwietlenia. Niektóre ze składników mogą powodować powstanie na filmie artefaktów, co może sugerować nieprawidłowy obraz, a nawet spowodować konieczność powtórzenia badania. Poza tym dla lepszej klarowności obrazu zaleca się usunięcie owłosienia z dołów pachowych.
 • Należy ubrać się tak, by ubranie składało się z dwóch części – górnej do pasa, którą łatwo zdjąć do badania i dolnej od pasa, w której Pacjentka pozostaje.
 • Najlepszym terminem wykonania badania jest drugi tydzień cyklu miesięcznego (1 dzień miesiączki jest pierwszym dniem cyklu). Jeżeli jest to możliwe najlepiej zaplanować wykonanie badania mammograficznego między 6 a 12 dniem cyklu (w okresie, kiedy piersi są najmniej bolesne).
 • Bezwzględnie zalecane jest przyniesienie ze sobą na badanie mammograficzne wszystkich dotychczas wykonywanych zdjęć piersi, by lekarz radiolog mógł dokonać porównania obrazu i ocenić zmiany zaistniałe w czasie pomiędzy badaniami. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione i niezwykle ważne, gdyż pozwala na wychwycenie rozwijających się nieprawidłowości już w najwcześniejszym stadium ich rozwoju. Należy też dostarczyć wyniki innych wykonywanych badań diagnostycznych piersi (usg, rezonans magnetyczny, wyniki biopsji etc.).

Jak przebiega badanie mammograficzne ?

 • W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy koniecznie poinformować o tym fakcie technika wykonującego badanie.
 • Pacjentka w wyznaczonym dniu i godzinie badania zgłasza się do Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 • Technik wykonujący badanie przeprowadza rozmowę wstępną – krótki wywiad z każdą Pacjentką.
 • Pacjentki zgłaszające się na bezpłatne badanie profilaktyczne wypełniają dodatkowo ankietę informacyjną (wymaganą przez NFZ). Następnie technik weryfikuje zgodność danych zawartych w ankiecie (według danych z dowodu osobistego) z danymi zamieszczonymi w ogólnopolskiej bazie danych NFZ. Jeżeli dana Pacjentka spełnia warunki kwalifikacji do badania, technik może wykonać u tej osoby badanie mammograficzne.
 • Pacjentka przygotowuje się do badania w gabinecie rozbierając się do połowy, a następnie podchodzi do aparatu mammograficznego.
 • Badanie mammograficzne związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania każdego zdjęcia. Właściwie dostosowany ucisk jest niezbędny dla uzyskania obrazu mammograficznego o odpowiednio wysokiej wartości diagnostycznej. W wyniku tego ucisku mammogram będzie wyraźny i dokładny, a ponadto znacznie zmniejszy się niezbędna dawka promieni rentgenowskich.
 • Podczas trwania badania mammograficznego niezwykle ważna jest postawa i współpraca Pacjentki, gdyż ułatwia technikowi właściwe i swobodne ułożenie piersi.
 • Osoba wykonująca zdjęcia mammograficzne (technik elektroradiologii) umieści obie piersi po kolei pomiędzy dwiema równoległymi powierzchniami aparatu (stolikiem a płytką uciskową).
 • W celu unieruchomienia piersi, powierzchnie te zostaną do siebie przysunięte, tak aby pierś spłaszczyła się. Położenie takie może sprawić chwilowy dyskomfort, jednak ucisk jest niezbędny, aby zminimalizować dawkę promieniowania dla pacjentki i uzyskać prawidłowy obraz piersi na zdjęciu mammograficznym. Wykonanie jednego zdjęcia zajmuje zaledwie kilka sekund.
 • U każdej Pacjentki zostają wykonane cztery zdjęcia (po dwa każdej piersi) w dwóch standardowych projekcjach : CC – w pozycji osiowej kranio – kaudalnej (głowowo- ogonowej), dla uwidocznienia centralnej, podbrodawkowej i przyśrodkowej części gruczołu piersiowego oraz MLO – w położeniu skośnym, przyśrodkowo – bocznym, dla uwidocznienia jak największej części dołu pachowego.
 • Po zakończeniu badania mammograficznego Pacjentka powinna poczekać do momentu wywołania zdjęć i sprawdzenia przez technika technicznej jakości wykonanych mammogramów. W sytuacji jakichkolwiek błędów, ułożenie w danej projekcji będzie mogło zostać niezwłocznie poprawione. Takie postępowanie pozwala również, w sytuacjach tego wymagających (występowanie zmian podejrzanych) na wykonanie dodatkowych projekcji uzupełniających (np. zdjęć celowanych, powiększonych) i skrócenie czasu oczekiwania na ostateczną diagnozę.
 • W przypadku wykonywania badania mammograficznego diagnostycznego (ze skierowaniem od onkologa, innego specjalisty oraz badania płatnego) Pacjentka z wykonanymi mammogramami udaje się do wskazanego przez technika gabinetu lekarskiego w celu przeprowadzenia badania lekarskiego palpacyjnego piersi, zebrania dokładnego wywiadu oraz uzyskania informacji na temat wyniku badania.
 • Informacje o wyniku przeprowadzonego badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach zostaną zawarte w wyniku badania i wydane Pacjentce (bezpośrednio po badaniu i konsultacji lekarskiej – w przypadku badań prywatnych i ze skierowaniem, a w przypadku badań skryningowych – najpóźniej po dwóch tygodniach).

Informacje o wyniku przeprowadzonego badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach zostaną zawarte w wyniku badania i wydane Pacjentce (bezpośrednio po badaniu i konsultacji lekarskiej – w przypadku badań prywatnych i ze skierowaniem, a w przypadku badań skryningowych – najpóźniej po dwóch tygodniach).