MAMMOGRAFIA DIAGNOSTYCZNA I SKRYNINGOWA

Gabinet Mammograficzny wyposażony jest w nowoczesny Mammograf Planmed Sophie i automatyczną wywoływarkę dedykowaną tylko i wyłącznie do obróbki zdjęć mammograficznych oraz pełny zestaw sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia podstawowych testów kontroli jakości, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami.

W Gabinecie Mammograficznym, jak i całym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej jest wdrożony System Kontroli Jakości w pełnym zakresie wymaganych czynności. Systematyczna kontrola parametrów fizycznych i technicznych urządzeń mammograficznych pozwala na zminimalizowanie dawki promieniowania rentgenowskiego otrzymywanej przez Pacjentki podczas mammografii oraz na uzyskanie zdjęć o wysokiej jakości (wartości technicznej i diagnostycznej), co jest kluczowe w wykrywaniu małych zmian w piersiach.

Badania mammograficzne wykonywane i interpretowane są przez posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki chorób sutka techników elektroradiologii i lekarzy specjalistów radiologii.

W naszym Gabinecie wykonujemy badania mammograficzne skryningowe i diagnostyczne :

 • w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” – bezpłatnego programu refundowanego przez NFZ, dedykowanego populacji kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia.
 • realizując skierowania od lekarzy onkologów z Poradni Onkologicznej SopMed, a także lekarzy specjalistów z innych placówek, które podpisały umowy z naszym Zakładem?.
 • odpłatne (prywatne) badania piersi, obejmujące wykonanie badania mammograficznego wraz z opisem i konsultacją lekarską

Jak należy przygotować się do badania mammograficznego ?

 • W dniu badania nie należy stosować żadnych środków chemicznych takich, jak: perfumy, dezodoranty, zasypki i inne środki przeciw potowe. Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na skuteczne działanie prześwietlenia. Niektóre ze składników mogą powodować powstanie na filmie artefaktów, co może sugerować nieprawidłowy obraz, a nawet spowodować konieczność powtórzenia badania.
 • Należy ubrać się tak, by ubranie składało się z dwóch części – górnej do pasa, którą łatwo zdjąć do badania i dolnej od pasa, w której Pacjentka pozostaje.
 • Najlepszym terminem wykonania badania jest drugi tydzień cyklu miesięcznego (1 dzień miesiączki jest pierwszym dniem cyklu). Jeżeli jest to możliwe najlepiej zaplanować wykonanie badania mammograficznego między 6 a 12 dniem cyklu (w okresie, kiedy piersi są najmniej bolesne).
 • Bezwzględnie zalecane jest przyniesienie ze sobą na badanie mammograficzne wszystkich dotychczas wykonywanych zdjęć piersi, by lekarz radiolog mógł dokonać porównania obrazu i ocenić zmiany zaistniałe w czasie pomiędzy badaniami. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione i niezwykle ważne, gdyż pozwala na wychwycenie rozwijających się nieprawidłowości już w najwcześniejszym stadium ich rozwoju. Należy też dostarczyć wyniki innych wykonywanych badań diagnostycznych piersi (usg, rezonans magnetyczny, wyniki biopsji etc.).

Jak przebiega badanie mammograficzne ?

 • W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy koniecznie poinformować o tym fakcie technika wykonującego badanie.
 • Pacjentka w wyznaczonym dniu i godzinie badania zgłasza się do Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 • Technik wykonujący badanie przeprowadza rozmowę wstępną – krótki wywiad z każdą Pacjentką.
 • Pacjentki zgłaszające się na bezpłatne badanie profilaktyczne wypełniają dodatkowo ankietę informacyjną (wymaganą przez NFZ). Następnie technik weryfikuje zgodność danych zawartych w ankiecie (według danych z dowodu osobistego) z danymi zamieszczonymi w ogólnopolskiej bazie danych NFZ. Jeżeli dana Pacjentka spełnia warunki kwalifikacji do badania, technik może wykonać u tej osoby badanie mammograficzne.
 • Pacjentka przygotowuje się do badania w gabinecie rozbierając się do połowy, a następnie podchodzi do aparatu mammograficznego.
 • Badanie mammograficzne związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania każdego zdjęcia. Właściwie dostosowany ucisk jest niezbędny dla uzyskania obrazu mammograficznego o odpowiednio wysokiej wartości diagnostycznej. W wyniku tego ucisku mammogram będzie wyraźny i dokładny, a ponadto znacznie zmniejszy się niezbędna dawka promieni rentgenowskich.
 • Podczas trwania badania mammograficznego niezwykle ważna jest postawa i współpraca Pacjentki, gdyż ułatwia technikowi właściwe i swobodne ułożenie piersi.
 • Osoba wykonująca zdjęcia mammograficzne (technik elektroradiologii) umieści obie piersi po kolei pomiędzy dwiema równoległymi powierzchniami aparatu (stolikiem a płytką uciskową).
 • W celu unieruchomienia piersi, powierzchnie te zostaną do siebie przysunięte, tak aby pierś spłaszczyła się. Położenie takie może sprawić chwilowy dyskomfort, jednak ucisk jest niezbędny, aby zminimalizować dawkę promieniowania dla pacjentki i uzyskać prawidłowy obraz piersi na zdjęciu mammograficznym. Wykonanie jednego zdjęcia zajmuje zaledwie kilka sekund.
 • U każdej Pacjentki zostają wykonane cztery zdjęcia (po dwa każdej piersi) w dwóch standardowych projekcjach : CC – w pozycji osiowej kranio – kaudalnej (głowowo- ogonowej), dla uwidocznienia centralnej, podbrodawkowej i przyśrodkowej części gruczołu piersiowego oraz MLO – w położeniu skośnym, przyśrodkowo – bocznym, dla uwidocznienia jak największej części dołu pachowego.
 • Po zakończeniu badania mammograficznego Pacjentka powinna poczekać do momentu wywołania zdjęć i sprawdzenia przez technika technicznej jakości wykonanych mammogramów. W sytuacji jakichkolwiek błędów, ułożenie w danej projekcji będzie mogło zostać niezwłocznie poprawione. Takie postępowanie pozwala również, w sytuacjach tego wymagających (występowanie zmian podejrzanych) na wykonanie dodatkowych projekcji uzupełniających (np. zdjęć celowanych, powiększonych) i skrócenie czasu oczekiwania na ostateczną diagnozę.
 • W przypadku wykonywania badania mammograficznego diagnostycznego (ze skierowaniem od onkologa, innego specjalisty oraz badania płatnego) Pacjentka z wykonanymi mammogramami udaje się do wskazanego przez technika gabinetu lekarskiego w celu przeprowadzenia badania lekarskiego palpacyjnego piersi, zebrania dokładnego wywiadu oraz uzyskania informacji na temat wyniku badania.
 • Informacje o wyniku przeprowadzonego badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach zostaną zawarte w wyniku badania i wydane Pacjentce (bezpośrednio po badaniu i konsultacji lekarskiej – w przypadku badań prywatnych i ze skierowaniem, a w przypadku badań skryningowych – najpóźniej po dwóch tygodniach).

Informacje o wyniku przeprowadzonego badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach zostaną zawarte w wyniku badania i wydane Pacjentce (bezpośrednio po badaniu i konsultacji lekarskiej – w przypadku badań prywatnych i ze skierowaniem, a w przypadku badań skryningowych – najpóźniej po dwóch tygodniach).