Zasady rejestracji

Szanowni Pacjenci!

W trosce o Państwa wygodę oraz dbając o jak najkrótszy czas oczekiwania na badania, bardzo prosimy o współpracę i przestrzeganie poniższych zasad rejestracji na badania.

W związku z częstym niestawianiem się Pacjentów na umówione badania oraz brakiem kontaktu w celu potwierdzenia obecności, wizyty będą ANULOWANE.

1. Wizyty umówione są potwierdzane przez rejestrację dwa dni wcześniej poprzez wiadomość SMS lub telefonicznie.

2. Pacjent jest zobowiązany odpowiedzieć na wiadomość by potwierdzić lub odwołać umówione badanie. Może to zrobić za pomocą wiadomości SMS, telefonicznie lub e-mailowo.

3. Wizyty Pacjentów, z którymi nie ma możliwości skontaktowania się by potwierdzić obecność będą ANULOWANE.

4. Pacjenci, którzy nie wyrażają zgody na kontakt telefoniczny, e-mailowy, SMS-owy w celu potwierdzenia wizyty, zobowiązani są poinformować rejestrację o swojej obecności do godziny 14:00 na dzień przed umówionym badaniem. W przypadku braku wiadomości wizyty będą ANULOWANE.