Badanie – USG jąder

Badanie usg jąder jest metodą obrazowania z użyciem nieszkodliwych dla organizmu człowieka fal ultradźwiękowych. Badanie obejmuje ocenę miąższu jąder oraz najądrzy, zawartości worka mosznowego i skóry moszny, a także ocenę powrózków nasiennych. W diagnostyce chorób jąder i moszny usg zajmuje czołowe miejsce, nie tylko ze względu na swą niewątpliwą wartość diagnostyczną, ale również dlatego, że jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna, a jądra to narządy położone na zewnątrz ciała i dlatego zwykle nie występują trudności w obrazowaniu.

Wskazania do wykonania USG jąder

  • nagły ból, dyskomfort i zaczerwienienie moszny/jąder
  • nagłe powiększenie jąder/moszny
  • wyczuwalny guz, zgrubienie w obrębie jąder/moszny
  • podejrzenie torbieli nasiennych, żylaków powrózka nasiennego
  • stan po urazie jąder/mos

Przygotowanie do badania USG jąder

Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań. Konieczne jest dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących jąder i moszny, zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej – jeśli takie badania były już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych badań.

Przebieg badania USG jąder

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej pacjenta. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry moszny ogląda i ocenia na monitorze poszczególne struktury moszny( oceniając ewentualne zmiany patologiczne). Obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, ewentualnie na innych nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, twardym dysku, urządzeniach USB).

Wynik wykonanego badania usg stanowi opis zobrazowanych struktur, opis ewentualnie stwierdzonych patologii oraz rozpoznanie wraz z ewentualnymi zaleceniami. W przypadku stwierdzenia patologii do wyniku badania dołączana jest dokumentacja zdjęciowa zobrazowanych nieprawidłowości.