Badanie – USG nerwów

Nowoczesne aparaty USG oraz szczegółowa znajomość anatomii umożliwiają obecnie zbadanie nerwów kończyny górnej i dolnej w obrazowaniu ultrasonograficznym. W trakcie badania uwidaczniamy nerwy położone powierzchownie podskórnie i nerwy leżące głębiej – między mięśniami kończyn obrazując ich ciągłość, grubość, budowę, stosunek do otaczających tkanek. Sonografista jest w stanie prześledzić nerwy w obrębie kończyny górnej od miejsca, gdzie powstają (splot barkowy) aż do ich dystalnych rozgałęzień i drobnych gałązek na dłoniach. Nerwy kończyny dolnej można zobrazować od miejsca, gdzie wychodzą poza struktury miednicy, a ich dalsza diagnostyka jest podobna jak w obrębie kończyny górnej.

Każde badanie USG nerwów obejmuje jednoczesną konsultację lekarską wraz z określeniem dalszych zaleceń odnośnie rodzaju i terminu badań kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zmiany – dalszych badań diagnostycznych lub stosownych konsultacji klinicznych.

Wskazania do wykonania USG nerwów

  • podejrzenie zespołów uciskowych nerwów lub usidlenia nerwów
  • urazy nerwów
  • obrzęk, zapalenie skóry i tkanki podskórnej
  • guzy tkanek miękkich okolicy przebiegu korzeni nerwowych
  • osłabione (niedoczulica) lub wzmożone (przeczulica) odczuwanie bodźców

Przygotowanie do badania USG nerwów

Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań. Konieczne jest dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących jąder i moszny, zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej – jeśli takie badania były już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych badań.

Przebieg badania USG nerwów

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej w zależności od badanego nerwu. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry, ogląda i ocenia na monitorze poszczególne nerwy (oceniając ewentualne zmiany patologiczne). Obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, ewentualnie na innych nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, twardym dysku, urządzeniach USB).
Wynik wykonanego badania usg nerwów stanowi opis zobrazowanych struktur, opis ewentualnie stwierdzonych patologii oraz rozpoznanie wraz z ewentualnymi zaleceniami. W przypadku stwierdzenia patologii do wyniku badania dołączana jest dokumentacja zdjęciowa zobrazowanych nieprawidłowości.