Badanie – USG piersi

Badanie usg piersi czyli sonomammografia jest metodą obrazowania z użyciem nieszkodliwych dla organizmu człowieka fal ultradźwiękowych. W profilaktyce i diagnostyce chorób piersi zajmuje ono czołowe miejsce, nie tylko ze względu na swą niewątpliwą wartość diagnostyczną, ale również dlatego, że jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna (można ją stosować również u kobiet w ciąży i karmiących).

Badanie USG jest badaniem z wyboru u kobiet młodszych (poniżej 35 roku życia) i niejednokrotnie wartościowym uzupełnieniem wcześniej wykonanej mammografii u kobiet po 40 roku życia (zwłaszcza w przypadku gęstej – gruczołowej budowy piersi).

Zawsze bez względu na wiek kobiety i budowę piersi w przypadku wyczuwalnych palpacyjnie zmian guzowatych, zgrubień, nierówności, zniekształceń w piersiach lub innych wątpliwości przy wykonywanej samokontroli piersi przez kobiety należy jako badanie pierwszego wyboru wykonać usg piersi. O ewentualnej dalszej diagnostyce w mammografii, rezonansie magnetycznym piersi czy biopsji cienkoigłowej lub gruboigłowej zadecyduje lekarz radiolog.

Badania ultrasonograficzne przeprowadzane są w naszej Pracowni na nowoczesnych, specjalistycznych aparatach USG firmy Toshiba przez doświadczonych w diagnostyce piersi specjalistów – lekarzy radiologów.

Na badanie USG piersi składa się dokładna ocena struktury obu gruczołów piersiowych wraz z dołami pachowymi po obu stronach.

Każde badanie USG obejmuje jednoczesną konsultację lekarską wraz z określeniem dalszych zaleceń odnośnie rodzaju i terminu kolejnych badań profilaktycznych, a w przypadku stwierdzenia zmiany – dalszych badań diagnostycznych lub kontrolnych.

Wskazania do wykonania USG piersi

 • badanie profilaktyczne (z wyboru), głównie u kobiet przed 40. rokiem życia
 • badanie uzupełniające po mammografii, kiedy ze względu na bogato gruczołową „gęstą” budowę piersi czułość mammografii jest obniżona
 • dodatkowa ocena zmian widocznych w mammografii
 • obecność wyczuwalnych palpacyjnie guzków i zgrubień w piersiach
 • określenie charakteru zmiany (różnicowanie między zmianą litą a płynową, łagodną a złośliwą)
 • obecność klinicznych objawów zapalenia gruczołu piersiowego, zwłaszcza przy podejrzeniu ropnia piersi
 • w trakcie hormonoterapii
 • diagnostyka zmian w piersiach u kobiet karmiących
 • bezpieczne, nieinwazyjne badanie piersi u kobiet ciężarnych
 • obecność wycieku z brodawki sutkowej
 • urazy piersi

Mniejszą skuteczność diagnostyczną badania USG piersi obserwuje się u kobiet z tzw. tłuszczowym typem budowy piersi, wówczas koniecznym badaniem uzupełniającym i wiodącym badaniem profilaktycznym jest mammografia.

Przygotowanie do badania USG piersi

Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań, najlepiej jednak wykonać je w pierwszej fazie cyklu miesięcznego (między 6 a 12 dniem cyklu = dniem od rozpoczętej miesiączki).

Nie zaleca się stosowania dezodorantów, talku, balsamów ani kremów na okolice górnej połowy ciała przed badaniem (szczególnie pod pachami).
Konieczne jest dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących piersi (mammografii, USG, rezonansu magnetycznego, biopsji), zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej – jeśli takie badania były już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych piersi. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych badań.

Przebieg badania USG piersi

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, z rękoma uniesionymi nad głowę lub ułożonymi pod głową. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry, ogląda i ocenia na monitorze poszczególne struktury gruczołu piersiowego oraz zawartość dołów pachowych (oceniając ewentualne zmiany patologiczne). Obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, ewentualnie na innych nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, twardym dysku, urządzeniach USB).

Wynik wykonanego badania usg stanowi opis zobrazowanych struktur, opis ewentualnie stwierdzonych patologii oraz rozpoznanie wraz z ewentualnymi zaleceniami. W przypadku stwierdzenia patologii do wyniku badania dołączana jest dokumentacja zdjęciowa zobrazowanych nieprawidłowości.