Badanie – USG tkanek miękkich-powłok

USG mięśni i tkanek miękkich powłok ciała wykonuje się zwykle w przypadku wystąpienia krwawień, siniaków, pęcherzy (zazwyczaj pourazowych), braku czucia lub w celu stwierdzenia obecności lub wykluczenia guzów oraz przepuklin. USG jest pierwszorzutową metodą obrazowania tkanki podskórnej, mięśni, powięzi, więzadeł lub ścięgien.

Urazy tkanki mięśniowej zdarzają się bardzo często nie tylko w sporcie profesjonalnym czy amatorskim ale także podczas wypadków „dnia codziennego`”. Uszkodzenia takie są zazwyczaj bardzo bolesne a rozpoznanie rozmiaru uszkodzenia i jego dokładna lokalizacja mają istotny wpływ na przebieg procesu leczniczego. Natomiast zdiagnozowanie przepukliny jest pomocne w planowaniu leczenia chirurgicznego.

Każde badanie USG obejmuje jednoczesną konsultację lekarską wraz z określeniem dalszych zaleceń
odnośnie rodzaju i terminu ewentualnych badań kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zmiany – dalszych badań diagnostycznych lub konsultacji klinicznych. W przypadku zdiagnozowania podejrzanej zmiany ogniskowej można dodatkowo wykonać biopsję cienko lub gruboigłową pod kontrolą USG.

Przygotowanie do badania USG tkanek miękkich

Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań. Konieczne jest dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących badanej okolicy ( USG, RTG, TK, MR, biopsja), zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej – jeśli takie badania były już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych badań.

Przebieg badania USG tkanek miękkich

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej w zależności od lokalizacji badanej okolicy ciała. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry, ogląda i ocenia na monitorze poszczególne struktury (oceniając ewentualne zmiany patologiczne). Obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, ewentualnie na innych nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, twardym dysku, urządzeniach USB). Wynik wykonanego badania usg stanowi opis zobrazowanych struktur, opis ewentualnie stwierdzonych patologii oraz rozpoznanie wraz z ewentualnymi zaleceniami. W przypadku stwierdzenia patologii do wyniku badania dołączana jest dokumentacja zdjęciowa zobrazowanych nieprawidłowości.